Video Training: Tuyển tập các bải giảng hay của Brian Tracy

Video Training: Tuyển tập các bải giảng hay của Brian Tracy

(Brian Tracy sẽ có chương trình đào tạo trưc tiếp tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, chi tiết tại http://briantracy.org )

  1. Chương trình chia sẻ tại sự kiện thế kỷ:

 

2. BRIAN TRACY: Đột phá lợi nhuận trong kinh doanh

 

3. BRIAN TRACY: Bí quyết bán hàng cho doanh nghiệp

4. Brian Tracy: Kinh doanh bằng tâm lý

5. Brian Tracy: Quản lý thời gian hiệu quả